رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

بروجرد سهم ۶۵ درصدي صنايع لرستان را به خود اختصاص داده است - نمایش محتوای خبر

 

 

بروجرد سهم ۶۵ درصدي صنايع لرستان را به خود اختصاص داده است

بروجرد سهم ۶۵ درصدي صنايع لرستان را به خود اختصاص داده است

معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد گفت: شهرستان بروجرد سهم ۶۵ درصدي از صنايع استان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، کیانی در نشست با سرمایهگذاران چینی، افزود: بروجرد بهواسطه برخورداري از آب و هواي مطلوب گزينه و منطقه مناسبي براي سرمايه‏‌گذاري بهشمار مي‏‌رود.

وی اظهار کرد: شهرستان بروجرد سهم ۶۵ درصدي از صنايع استان را به خود اختصاص داده و از منابع غني از جمله شن، ماسه و سنگ برخوردار است.

معاون فرمانداری ویژه بروجرد نجات كشور و شهرستان بروجرد را در گرو جذب سرمايه‏‌گذاري داخلي و خارجي دانست و تصريح كرد: رسالت رسانهها در اين زمينه شناساندن فرصتها و پتانسيلهاي سرمايه‏‌گذاري اين شهرستان به سرمايه‌‏گذاران داخلي و خارجي است.

کیانی اضافه کرد: در بازديد سرمايه‏‌گذاران خارجي از كارخانجات خودروسازي بروجرد مقرر شده است در يكسال اول همكاري، تنها از اين كشور به شهرستان بروجرد خودرو با قيمت مناسب وارد شود و پس از طي مدت زمان يكساله مقرر شده عرضه محصولات اين شركت چيني مونتاژ خودرو در كارخانجات خودروسازي شهرستان بروجرد آغاز ‏‌شود.

وي با اشاره به ضرورت فراهم كردن زيرساخت‏‌هاي جذب سرمايه‌گذار در شهرستان بروجرد، بیان كرد: تحقق اين مهم نقش موثر و غيرقابل‌انكاري در تقويت بن‏‌مايه‏‌هاي بيمار اقتصاد اين شهرستان ايفا كرده و زمينه رشد و پيشرفت زودهنگام آن را فراهم مي‏‌كند.