بلوطهای سوخته

بلوطهای سوخته برنامه ای گزارش محور،که به سراغ افرادی میرود که با بیماری اعتیاد دست وپنجه نرم کرده اند .گزارشگر با آنها گفتگو میکند تا شنوندگان از تجربیات آنها استفاده کنند تا در منجلاب اعتیاد گرفتار نشوند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر: زهرا احمدی فرد

 

تاریخ تولید: 98/04/01