بهزاد سلاحورزی عکاس

بهزاد سلاحورزی متولد 1359 از شهرستان خرم آباد است که به صورت حرفه ای در رشته عکاسی در حال کار کردن است و در این زمینه با چندین خبرگزاری کار کرده است و در دو نمایشگاه هم آثارش را به نمایش گذاشته است.