بهشت دعوتیست

  • برنامه بهشت دعوتیست تنظیمی اذان مغرب از صدای مرکز لرستان تولید و پخش میشود.
  • برنامه بهشت دعوتیست از تولیدات مرکز لرستان به مدت 15 دقیقه تولید و پخش میشود.این برنامه عرفانی هرروز قبل از اذان مغرب از صدای مرکز لرستان پخش میشود.در برنامه بهشت دعوتیست در هر برنامه به موضوعات عرفانی پرداخته میشود.در برنامه یک بخش حکمت و حکایت دارد که حکایتهای عرفانی در ان پرداخته میشود.و همچنین تواشیح و تصنیف های عرفانی نیز با توجه به موضوعات پرداخته میشود.
Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:فائزه بخشی پور

گوینده:پروانه جفتا

نویسنده:فرزانه مرادی،رامش ازادی

صدابردار:احمد رضا ایمانی

تاریخ تولید: 1397-1-1