به رنگ زندگی ( رادیو لرستان)

در ازدواج، اصل قضیه محبّت است. دخترها و پسرها این را بدانند. این محبّتی را که خدا در دل شما قرار داده، حفظ کنید.

این رابطه‌ انسانی، براساس محبّت و رابطه‌ عاطفی استوار است. یعنی زن و شوهر باید به هم محبّت داشته باشند و همین محبّت، همزیستیِ آنها را آسان خواهد کرد. عامل محبّت هم به پول و تشریفات و این چیزها بستگی ندارد.

محبّت، خانواده را پایدار می‌کند. محبّت مایه‌ آبادی زندگی است. کارهای سخت به برکت محبّت برای انسان آسان می‌شود. در راه خدا هم اگر انسان با محبّت وارد شود، همه کارها آسان خواهد شد.

دختر و پسر، عروس و داماد به هم محبّت بورزند؛ چون محبّت آن ملاتی است که اینها را برای هم حفظ می‌کند، در کنار هم نگه می‌دارد و نمی‌گذارد از هم جدا شوند.

محبّت خیلی چیز خوبی است. محبّت که بود، وفاداری هم هست.بی‌وفایی و بی‌صفایی و خیانت به یکدیگر، دیگر نخواهد بود. محبّت که بود، فضا، فضای اُنس می‌شود. فضای قابل تحمّل و مورد استفاده و شیرین ایجاد می‌گردد.

از محبّت خارها گل می‌شود زن و شوهر هر چه بیشتر به هم محبّت کنند، زیادی نیست. آنجایی که محبّت هرچه زیاد شود، ایرادی ندارد، محبّت زن و شوهر است. هرچه به هم محبّت کنید، خوب است و خود محبّت هم اعتمادی می‌آورد. این محبّت زن و شوهر هم جزو محبّت‌های خدایی است. این از آن محبّت‌های خوب است. هرچه بیشتر شود بهتر است. زن و شوهر باید به هم محبّت بورزند. این اساس خوشبختی است. خوشبختی در این است که زن و شوهر همدیگر را دوست داشته باشند.

وقتی محبّت باشد، از محبّت خارها گُل می‌شود. اگر چیز ناخوشایندی هم در همسر وجود داشته باشد، وقتی محبّت بود، آن چیزهای ناخوشایند، به کلّی رنگ می‌بازد و محبّت همه‌ چاله‌ها را صاف می‌کند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تامین برنامه رادیولرستان

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1399