جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بیانیه گام دوم انقلاب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بیانیه گام دوم انقلاب

بیانیه گام دوم انقلاب

ویدئو با جوانان کارها #آسان شود.... وقتی جوان با انگیزه و توانمند و امیدوار به #آینده_انقلاب شانه زیر بار مشکلات کشور میدهد باید شاهد #گام جدیدی در مسیر انقلاب بود. #جوان_با_انگیزه_امیدوار #شهید_ابراهیمی #حسین_علیمرادی