بیش فعالی در چه دورانی و چطور تشخیص داده می شود

بیش فعالی بیشتر در دوران کودکی مشخص می شود. بخصوص در دوران ابتدایی کاملا مشخص می شوند. زیرا کودکان در جمع گروهی باید قرار بگیرند و به علت بیش فعالی که دارند نمی توانند در گروه باشند و یا قانون و مقررات را رعایت کنند و رابطه چشمی خوبی داشته باشند.

والدین حتما باید به تغذیه و سلامت روان فرزندشان اهمیت بدهند و هر چه سریع تر به بیش فعالی کودکشان آگاهی پیدا کنند در درمان و در کنترل آن موفق تر هستند. چون گاهی اوقات پدر و مادران فرق کودکان شیطان و بازیگوش را نسبت به کودکان بیش فعال نمی دانند و در نهایت تصمیم گیری درستی را نمی توانند انجام دهند.

Loading the player...