بیمار اسهال و استفراغ در کودکان

بیماری اسهال و استفراغ، بیماری است که در کودکان شایع است و معمولا در فصل تابستان شیوع این بیماری بیشتر است. ولی بعضی از انواع آن عاملش بعضی از ویروسها هستند.

معمولا وقتی تعداد دفعات دفع بچه بیشتر از معمولش باشد به آن اسهال گفته می شود که علامتی از عفونت دستگاه های گوارش می باشد.

اگر اسهال و استفراغ باشد معمولا با تب خودش را نشان می دهد که باید در کنار دارو محیط را مناسب برای کودک قرار بدهیم تا دارو اثرات لازم خودش را داشته باشد.