تاثیر انواع طبع در سوخت و ساز بدن

افراد دموی مزاج با افرادی که بلغمی مزجند متفاوت هستند.

آنهایی که دموی مزاج هستند اشتهای خوب و تغذیه خوبی دارند و با اینکه خوب غذا می خورند ولی چون متابولیسم بالای دارند چاق هم نمی شوند.

اما کسانی که بلغمی مزاج هستند غذای کمتری می خورند چون نمی توانند پرخوری کنند اما وزن بالایی دارند چون سوخت و ساز آنها پایین است. انرژی کمتری مصرف می کنند و وزنشان دیرتر پایین می آید. اما دموی مزاجها ورزش می کنند و به راحتی وزنشان را می توانند کنترل کنند.

Loading the player...