تاکسی مستقیم

برنامه تاکسی مستقیم برنامه ای مستندی از شبکه صدای لرستان تهیه و پخش شد.در برنامه تاکسی مستقیم به همراه تاکسی،گزارشگر و کارشناس برنامه در سطح شهر مانند روال عادی مسافر کشی رویداد انتخابات را بررسی و نظرات هر کدام از مسافرین را بررسی میکردند.نظرات مختلف،انتظارات،مشکلات خود را به زبان ساده و روان بیان میکنند.

برنامه تاکسی مستقیم به مدت 30 دقیقه تهیه شده، یکی از سطوح و عرصه های مشارکت سیاسی شرکت مردم یک جامعه در انتخابات است.کندو کاو در ادبیات موجود در مشارکت سیاسی این نکته را روشن می کند که با وجود راههای گوناگون مشارکت و مداخله در سیاست توجه خاصی به انتخابات و مشارکت انتخاباتی و حقوق مردم در انتخابات شده است.در برنامه تاکسی مستقیم به جایگاه انتخابات در گشور ،اهمیت مشارکت مردم و مردم سالاری دینی پرداخته شده است.دوازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 29 اردیبهشت سال 1396 برگزار و همزمان پنجمین انتخابات شوراهای  اسلامی شهر و روستا نیز برگزار خواهد شد.انتخابات سرمایه گذاری عظیم ملت ایران است پس حضور هر یک از ما سهم بزرگی در این سرمایه گذاری و سپرده گذاری عظیم است.هر چه این انتخابات چون انتخابات گذشته پر شورتر باشد عظمت ملت ایران در چشم مخالفان و دشمنان دیده خواهد شد.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده :اسدالله احمدی

نویسنده: اسد الله احمدی

گوینده:احسان شیران

گزارشگر:احسان شیران

کارشناسدکتر مجتبی ترکارانی

 

تاریخ تولید: 1396-2-4