تا آسمان آبی

برنامه تا اسمان آبی برنامه ای 5 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان تولید و پخش میشود.

برنامه تا آسمان برنامه ای 5 دقیقای ویژه حفاظت از محیط زیست که این برنامه با توجه به شرایط امروزه و شرایط موجود محیط زیست برای اطلاع رسانی از وضع موجود محیط زیست و برای نگهداری از محیط زیست از کارشناسان مجرب در این حوزه استفاده کرده که بتوانیم اطلاعاتی هر چند کاملتر در اختیار شنوندگان قرار بدهیم.تا بتوانیم سرزمینی اباد و سالم برای  آیندگان داشته باشیم

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و تدوینگر:الهام نظری

کارشناسان:دکتر مجید دریکوند،داریوش حیدری،اقای علیخانی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1399