تا آسمان آبی

برنامه تا آسمان آبی برنامه ای 5 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان هرروز تولید و پخش می شود. برنامه تا آسمان ابی برنامه ای 5 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان که هرروز با توجه به شرایط فصلی نکاتی را درباره نگهداری از محیط زیست و محافظت از ان بیان میکند.برنامه تا آسمان آبی سعی میکند نکات کلیدی مهمی را در اختیار شنوندگان قرار دهدو با استفاده از کارشناسان مجرب بتواند اطلاعات مهمی را به گوش شنوندگان برساند.در برنامه با توجه به نگهداری از مراتع و جنگلهای بلوطی ونگهداری از زمینهای کشاورزی بتوانیم محیط زیستی سالم داشته باشیم .تا نسل اینده ما بتواند همیشه اسنان ابی داشته باشیم

Loading the player...
عوامل تولید:

عوامل تولید: تهیه کننده و تدوینگر:الهام نظری کارشناسان:دکتر مجید دریکوند،داریوش حیدری،اقای علیخانی

تاریخ تولید: 98-01-01