Skip to Content

تا محرم

از کرب و بلا غصه و ماتم مانده یک زینب و یک کوه پر از غم مانده دل را تو مهیای عزاداری کن چند روز فقط تا به محرم مانده «یا حسین مظلوم»