سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

تدوین سند آب استان لرستان تا سال آینده - نمایش محتوای خبر

 

 

تدوین سند آب استان لرستان تا سال آینده

تدوین سند آب استان لرستان تا سال آینده

استاندار لرستان " از تدوین سند آب استان لرستان بر اساس برنامه ششم توسعه تا فروردین ماه سال آینده خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز لرستان بازوند افزود: در این سند مقدار تخصیص آبی که برای استان نیاز است مشخص می شود وبرای مهارآب مورد نیاز لرستان بر اساس این سند حدود 11 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

بازوند گفت: تا پایان فروردین ماه سال آینده سند آبی استان تدوین می‌شودو براساس این سند آمار و ارقام  درستی از منابع آبی استان به دست خواهدآمد.

بازوند گفت: واقعیت این است که آب لرستان از طریق سد های کمال صالح برای تأمین آب صنعت و آشامیدنی  استان مرکزی ، از طریق قم‌رود به استان قم و روان‌آبها نیز به خوزستان سراریزمی شود.

استاندار ضمن یاد آوری وظایف سایر استانها در کمک به لرستان در بحث فعالیتهای آبخیزداری افزود: اگر در بالادست سد دز عملیات آبخیزداری انجام نشود این سد به خاطر ریزش رسوبات به یک آبشار برای خوزستان تبدیل می شود.

نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: در حوضه های آبریز کرخه و دز سالیانه 300 میلیارد تومان خسارت به لرستان وارد می شود و 10 نفرنیز به خاطر سیلاب  کشته می شوند

استاندار لرستان گفت: با وجود اینکه جزء استانهای پرآب کشور هستیم اما بجز شهرهای الیگودرز و خرم‌آباد که ازحوزههای  کمندان و کاکارضا تغذیه می شوندمابقی  شهرهای استان از کمبود آب رنج می برند.

بازوند در ادامه با بیان اینکه درصد قابل توجهی از روستاهای رومشکان را سد سیمره دربر گرفته و این در حالیست که هیچ آبی به این شهرستان داده نشده و این نهایت بی‌عدالتی است، یادآور شد:رود سیمره از کنار لرستان عبور می‌کند و فقط استفاده ناچیزی از آن می‌بریم و تنها ره‌آورد این رودخانه خسارت و سیلابی است که به استان وارد می‌کند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه استان‌های همجوارمرکزی، خوزستان و قم از روان  آب های  استان استفاده می‌کنند سوال اینجاست چنانچه لرستان دچار خشکسالی شوداین استان‌ها چه کمکی  به لرستان می کنند.