تزئین آینه با رنگ ویترای

مواد مورد نیاز جهت تزئین آینه با رنگ ویترای شامل: رنگهای سفید و قرمز، آبی، سبز، بنفش برای ویترای، قلم موی شماره منفی 2، خمیر دورگیر و تینر.

طرز تزئین آینه با رنگ ویترای به این صورت است که دست به صورت پایه روی سطح کار و بقیه انگشتها حالت اهرم دورگیر را بگیرند و تا حد امکان دست لرزش نداشته باشد. بعد از ثابت شدن دست ابتدا داخل گلبرگ ها را سفید می کنیم. وقتی رنگ را روی کار میریزیم با نوک قلم مو آنرا داخل دورگیرها پخش می کنیم. تمیزی و ظرافت کار به این است که رنگ از دورگیرها بیرون نزند در صورتی که چنین اتفاقی اقتاد دستمال کاغذی را دور انگشت می پیچانیم و آهسته رنگ را از سطح آینه و روی دورگیرها پاک می کنیم. وقتی رنگ سفید استفاده می کنیم حدود دو دقیقه اجازه می دهیم تا بماند سپس سایر رنگ ها را روی آن به ترتیب اضافه می کنیم.

Loading the player...