تزئین ظرف جاشمعی

برای تزئین ظروف جاشمعی به خمیر دور گیرها نیاز داریم. این خمیر را می توان از فروشگاه های لوازم هنری خریداری کرد. در کنار این خمیرها باید یک سوزن به همراه داشته باشیم چون به هنگام کار کردن بعد از استفاده بسته می شوند. پس با یک سوزن باید نوک آنها را باز کنیم.

در این ویدیو با استفاده از خمیر دور گیرها تزئین ظرف جاشمعی آموزش داده می شود. به دو صورت می توانیم از ظرف مورد نظر استفاده کنیم یا داخل ظرف را با استفاده از رنگ ویترای رنگ آمیزی کنیم. یا اینکه ظرفهایی که از قبل رنگ شده اند را انتخاب می کنیم و روی آنها طرح مورد نظر را به کار بگیریم. در هر صورت ظرفی را که انتخاب کرده ایم با خمیر دور گیر طرح مورد نظر را بسیار آهسته به صورت کوبیدن روی آن به کار می گیریم و در حین کار نوک دور گیرها را با دستمالی پاک می کنیم تا طرح بعدی را بکشیم. به این ترتیب تا پایان کار، این کار را انجام می دهیم تا شکل مورد نظر به اتمام برسد.

Loading the player...