تنبلی از دیدگاه اسلام

در حکومت اسلامی در آیین اسلام، تنبلی جایگاهی ندارد و اگر کسی از تلاش و کوشش بپرهیزد و فاصله بگیرد اسلام این شخص را نمی پذیرد.

چون الگوی ما در جامعه اسلامی ائمه معصومین هستند که هیچ گاه دست از تلاش و کوشش برنداشته اند. پس جوانان باید با تلاش و کوشش به تذکرات و دستورات اسلام یعنی فراهم نمودن یک زندگی توام با سرفرازی و موفقیت و زندگی ایرانی و اسلامی اهمیت بدهند.

اعتماد به نفس بالاترین هدیه خداوند به بندگان است که تمام افراد باید با اتکاء به نفس و با تلاش و همت به زندگی خود ادامه دهند.