رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

توزیع 48 هزار کپسول گاز مایع بین عشایر استان - نمایش محتوای خبر

 

 

توزیع 48 هزار کپسول گاز مایع بین عشایر استان

توزیع 48 هزار کپسول گاز مایع بین عشایر استان

مدیرکل امور عشایر لرستان گفت: 48 هزار کپسول گاز مایع برای سوخترسانی در اختیار عشایر استان قرار گرفته است.

مهندس حاجی مراد بیرانوند در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، بیان کرد: ارتقای شاخصهای توسعه انسانی از وظایف سازمان امور عشایر است و در این راستا کارهای زیادی در استان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در طول سال با هماهنگی آموزش و پرورش عشایری کلاسهای آموزشی برگزار میشود، همچنین فنی و حرفهای اعلام آمادگی کرده که در زمینه فنی و مهارتی به این قشر خدماتدهی کند اما فعلاً بررسی نشده که چه آموزشی باید ببینند که در دست طالعه است.

بیرانوند با اشاره به بحث ارتقای شاخصهای بهداشتی عشایر گفت: با شبکه بهداشت هماهنگی شده که به صورت دورهای از این مناطق بازدید کنند و در صورت مشاهده موردی از بیماری اقدام کنند.

مدیرکل امور عشایر لرستان با اشاره به فصل سرما و تأمین سوخت به عشایر، افزود: در حال حاضر به صورت ثابت و سیار به این قشر سوخترسانی میشود که امسال یک میلیون و 480 هزار لیتر نفت سفید و 48 هزار کپسول گاز مایع جهت جلوگیری از ورود آب به محیط زیست و منابع طبیعی توسط عشایر در اختیار آنها قرار گرفته شده است.