رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

توسعه اقتصاد کشور در گرو پژوهش و آرندی است - نمایش محتوای خبر

 

 

توسعه اقتصاد کشور در گرو پژوهش و آرندی است

توسعه اقتصاد کشور در گرو پژوهش و آرندی است

یک فعال اقتصادی گفت: 50 درصد فعالان اقتصادی استان بهدلیل بدهیهای بانکی ممنوعالخروج شدند.

علی کردی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، با تأکید بر اینکه راه توسعه اقتصاد کشور پژوهش و آرندی است، اظهار کرد: پژوهش بهروز، بینیازی و اقتصاد مقاومتی را در پی دارد و علاوه بر اینکه نقص ما را به قوت تبدیل میکند امکان پیدا کردن همه پتانسیلها را مهیا میسازد.

وی با بیان اینکه هیچ موسسه اقتصادی وجود ندارد که فاقد آرندی باشد، بیان کرد: پیشرفت کشورهای توسعه یافته در سایه تحقیق، پژوهش و آرندی بهوجود آمده است.

کردی اضافه کرد: یک واحد تولیدی با تحقیق و توسعه دچار روزمرگی نمیشود.

این فعال اقتصادی در ادامه با گلایهمندی از قوانین دست و پاگیر بر سر راه فعالان اقتصادی، بیان کرد: متأسفانه وجود قوانین ستادی و قوانین ناپخته باعث شده که اقتصاد ما کاربردی نداشته باشد.

کردی افزود: متأسفانه بانکها نیز راه را بر سر فعالیت فعالان اقتصادی استان بسته بهگونهای که هم اکنون 50 درصد مدیران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بهدلیل بدهیهای بانکی ممنوعالخروج شدند.

وی یادآور شد: قوانین تأمین اجتماعی، اداره دارایی و معوقات بانکها چرخ اقتصاد را کند کرده است.