رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

توسعه فناوري در گرو افزايش ريسک‌پذيري خانواده‌ها و صنايع است - نمایش محتوای خبر

 

 

توسعه فناوري در گرو افزايش ريسک‌پذيري خانواده‌ها و صنايع است

توسعه فناوري در گرو افزايش ريسک‌پذيري خانواده‌ها و صنايع است

عضو هيات مديره مجمع خيران خيرين حوزه فناوري کشور گفت: توسعه فناوري در گرو افزايش ريسک‌پذيري خانواده‌ها و صنايع است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه لرستان، دکتر حسين جهانگير،در نشست مجمع خيران حوزه فناوري کشور که در محل دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد، با بیان اینکهافزايش ريسک پذيري خانواده ها، صنايع و سازمان هاي دولتي عامل توسعه فناوري در کشور است، اظهارکرد: براي توسعه فناوري در کشور قبل از هر چيزي بايد خانوادهها زمينه ساز علاقهمندي و ورود فرزندان خود به اين حوزه مهم و سرنوشت ساز در اقتصاد کشور و دنيا باشند.

وي بیان کرد: سوق دادن فرزندان و دانش آموزان به حوزه فناوري نقش بي بديلي در به فعليت درآوردن ظرفيت هاي علمي و تحقيقاتي نسل جوان و نوجوان جامعه دارد.

دکتر جهانگير با اشاره به نقش اثرگذار سازمان هاي دولتي و متولي حوزه فناوري، خاطر نشان کرد: همکاري و زمينه سازي سازمان ها براي توسعه بسترهاي فناوري سبب مي شود که بخش زيادي از توان علمي نخبگان و فناوران کشور در مسير صحيح هدايت شود و علاوه بر کاهش بروکراسي هاي اداري، زمينه هاي حمايت از فناوران کشور فراهم شود.

عضو هيات مديره مجمع خيران حامي فناوري کشور بر ضرورت افزايش ريسک پذيري خانواده ها در حوزه حمايت از فناوري تاکيد کرد و گفت: افزايش ريسک پذيري خانواده ها و فراهم کردن زمينه براي رشد و شکوفايي استعدادها و خلاقيت هاي فرزندان سبب مي شود فرهنگ سازي مناسبي براي توسعه فناوري در جامعه صورت بگيرد.

دکتر جهانگير افزايش ريسک پذيري صنايع و سازمان ها براي حمايت و جذب فناوري را زمينه ساز توسعه، ايجاد اشتغال، افزايش رفاه و بهره وري در جامعه برشمرد و با تاکید براینکه توسعه فناوري باعث افزايش توان رقابتي، توسعه علم و دانايي محوري در جامعه مي‌شود،تصریح کرد:این مهم  می تواند زمينه‌هاي حضور اقتصاد ايران در عرصه بين‌المللي فراهم کند.