سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

توصیه های ایمنی: کودکان و کرونا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

توصیه های ایمنی: کودکان و کرونا

محافظت از سلامت کودکان در مقابل کرونا ویروس بسیار امر مهمی است.

رعایت نکات ایمنی مربوط به کودکان و کرونا را جدی بگیریم.

ذخیره جهانی وسایل حفاظت فردی بخصوص ماسک جراحی و ماسک ویژه تنفسی در حال حاضر کافی نیست و انتظار می رود ذخیره گان و عینک محافظ نیز ناکافی باشد. افزایش ناگهانی تقاضای جهانی منجر به این پدیده شده و نه تنها افزایش تعداد موارد بیماری کووید- 19 ، بلکه هراس و خرید و انبار کردن بی مورد این وسایل به دلیل ارائه اطلاعات غلط به مردم باعث دامن زدن به موضوع کمبود این تجهیزات در سطح جهانی شده است. ظرفیت موجود برای افزایش تولید این وسایل محدود است و قادر به رفع نیازهای فعلی برای ماسک نمی باشد، بخصوص چنانچه این وضعیت استفاده نابجا و گسترده وسایل حفاظت فردی ادامه یابد.

معاونت فضای مجازی صدا و سیمای مرکز لرستان

مونتور: لیلا محمدی