ثنا عبدالهی

ثنا عبدالهی فرزند فیروز متولد 12 اسفند ماه 1389 از خرم آباد است.