رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

جذب 70 عضو هیئت علمی در سال آینده - نمایش محتوای خبر

 

 

جذب 70 عضو هیئت علمی در سال آینده

جذب 70 عضو هیئت علمی در سال آینده

معاون هماهنگی دانشگاههای آزاد لرستان گفت: 440 عضو هیئت علمی با این دانشگاه همکاری میکنند.

بهروز دوستی در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، افزود: 440 عضو هیئت علمی در رشتههای مختلف تحصیلی با دانشگاههای آزاد اسلامی استان لرستان همکاری میکنند.

وی با اشاره به جذب بیش از 20 نفر عضو هیئت علمی در مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد لرستان، بیان کرد: پیشبینی میشود که در سال آینده 70 عضو هیئت علمی دکتری در این دانشگاه جذب شوند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه جذب هیئت علمی با مدرک کارشناسی ارشد در تمامی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد لرستان ممنوع است، درباره ارتقاء اعضای هیئت علمی، اظهار کرد: در سال جاری 5 دانشیار و 200مربی، استادیار شدند.