جنگ ادب و هنر

  • برنامه جنگ ادب و هنر از  تولیدات مرکز لرستان به مدت45دقیقه تولید و پخش میشود.
  • برنامه جنگ ادب و هنر از تولیدات مرکز لرستان به مدت 45 دقیقه است که برنامه ای ا دبی است که این برنامه سعی میشود که هرچه بیشتر آداب و رسوم لرستان را بیان کند از زبانها و بیانهای مختلف که برای شنونده بسیار شنیدنی است.در برنامه جنگ ادی و هنر زبانزدها را بیان و درباره ی این زبانزدهابحث و صحبت میشود.برنامه با توجه به بیان زبانزد از کارشناسان مجرب در این حوزه استفاده کرده و سعی میشود اطلاعات جامعه ای را در اختیار شنوندگان قرار میدهد،در برنامه معرفی کتاب در لرستان شناسی و اشنایی بیشتر با ادای و رسوم لرستان بیان میکند. در برنامه تصنیف های محلی متنوع پخش میشود.و اخبار  ادبی استان را در برنامه بازگو میکنند.
Loading the player...
عوامل تولید:

  • تهیه کننده:کامیار جان احمدی
  • گوینده:محمد اساره
  • نویسنده:مریم شجاع نیا
  • صدابرداران:احمد رضا ایمانی
تاریخ تولید: 1397-1-18