جوانان نخبه گرمساری

آقای رضا صادقی، جوان نخبه گرمساری (مخترع مه پاش اتوماتیک و گیت های ضدعفونی کننده)

تامین رادیو لرستان

 

Loading the player...
عوامل تولید:

برنامه تامینی رادیو لرستان

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1399