حدیث سفارش به خواندن قرآن

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:

از قرآن جدا نشوید و آن را راهنما و رهبر خود قرار دهید.

Loading the player...