حدیث علم و ادب

در کتاب نهج البلاغه صفحه 469 آمده است که حضرت علی (ع) می فرمایند: علم، میراث گرانبهایی است و ادب، لباس فاخر و زینتی است و فکر آیینه ای است صاف.

Loading the player...