حساسیت غذایی

حساسیت غذایی یعنی سیستم ایمنی بدن غذایی را به عنوان دشمن فرض می کند و در مقابل آن واکنش نشان می دهد. این واکنش ممکن است به صورت های مختلف خودش را نشان دهد. ممکن است به صورت قرمزی دور دهان، سوزش گلو، به صورت خارش، تنگی نفس و ... باشد. غذاهای مختلف ممکن است باعث این حساسیت شود.

هشت گروه اساسی وجود دارد ازجمله: شیر، تخم مرغ و غذاهای دریایی مثل: میگو، خرچنگ و دانه های روغنی مثل: بادام زمینی، گردوی آمریکایی و غیره.