حق فرزند

امام علی (ع) می فرماید: حق فرزند بر پدر اینست که برای او نام خوب انتخاب کند، او را با ادب و نیکو تربیت کرده و به او قرآن بیاموزد.

Loading the player...