جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

حماسه بزرگ حضور با اجرای مخاطبان فضای مجازی مرکز لرستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حماسه بزرگ حضور با اجرای مخاطبان فضای مجازی مرکز لرستان

خواندن شعری بسیار زیبا در وصف وطن و ملت ایران ،با اجرای خانم نسترن تقی زاده از مخاطبان فضای مجازی مرکز لرستان