خانواده های تک فرزند

به خانواده های تک فرزند، خانواده های هسته ای یا تک بعدی یا امپراطوری کوچک می گویند.

یعنی متشکل شده از پدر، مادر و یک فرزند که این سه نفر اعضای اصلی خانواده ای می باشند و می خواهند ثمره های مختلفی در آینده داشته باشند.

همین فرزند در آینده دچار آسیب هایی می شود. در صورتی که پنج سال ابتدای زندگی برای تربیت کودک بسیار مهم است و شخصیت همه افراد از پنج سالگی تثبیت می شود و شروع به شکوفایی می کند، پس اگر این پنج سال اول زندگی بچه ای داشته باشیم که همبازی و هم سن و سالی نداشته باشد بلوغ زودرس فکری اتفاق می افتد و در این زمان است که سن تقویمی با سن عقلی او تضاد دارد و با هم سن و سال خودش بازی نمی کند و دوگانگی رفتار به وجود می آید.

همین بلوغ فکری باعث زودرنجی و اعتماد به نفس پایین می شود.

Loading the player...