دالگه

 

برنامه مسابقه دالگه برنامه ای 45 دقیقه ای ازگروه تفریحات و سرگرمی رادیو لرستان تولید و پخش میشود.

برنامه مسابقه دالگه برنامه ای 45 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان که روزهای فرد به مدت 45 دقیقه تولید و پخش میشود.در برنامه مسابقه دالگه که از گروه تولیدات تفریحی و سرگرمی است آیتمهای متفاوتی شامل اطلاعات عمومی،لرستان شناسی،ترانه شناسی،و واژه  شناسی و اطلاعات دیگر در دو گروه شرکت کننده که با هم رقابت می کنند.در برنامه مسابقه دالگه سعی میشود تا با رقابت کردن دو گروه هم بتوانند اطلاعات خود را محک بزنندو همچنین بتوانند اطلاعاتی را در اختیار شنوندگان قرار دهند.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده:الهام نظری

گوینده:رضا طرهانی

نویسنده:زینب منوچهر ابادی

صدابردار:زهرا اوری

تاریخ تولید: 1397-5-1