رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

درصورت روی کارآمدن دولت فعلی همچنان از صدا و سیما حمایت خواهیم کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

درصورت روی کارآمدن دولت فعلی همچنان از صدا و سیما حمایت خواهیم کرد

??آقای جهانگیری، نامزده دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از ضبط برنامه خود در رسانه ملی در جمع خبرنگاران:

??درصورت روی کارآمدن دولت فعلی همچنان از صدا و سیما حمایت خواهیم کرد

??ما چند برنامه برای طبقات نیازمند که نیاز به حمایت مالی دارند، تهیه و از اول امسال هم شروع کردیم

??برنامه ای که برای دولت دوازدهم تهیه کرده ایم برای همه ملت ایران است، هیچ ایرانی نباید از آن حداقلی که می تواند زندگی کند، محروم شود

??گام اول این طرح ها برداشته شده است و ما از مردمی که اعلام کردند یارانه نمی خواهیم متشک هستیم زیرا کار جوانمردانه ای کردند و ما می توانیم با این روش بدون گران کردن حامل های انرژی و یا دیگر روش ها یارانه این گروه ها را ادامه دهیم