رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

درصورت روی کارآمدن دولت فعلی همچنان از صدا و سیما حمایت خواهیم کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

درصورت روی کارآمدن دولت فعلی همچنان از صدا و سیما حمایت خواهیم کرد

🔴آقای جهانگیری، نامزده دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از ضبط برنامه خود در رسانه ملی در جمع خبرنگاران:

🔹درصورت روی کارآمدن دولت فعلی همچنان از صدا و سیما حمایت خواهیم کرد

🔹ما چند برنامه برای طبقات نیازمند که نیاز به حمایت مالی دارند، تهیه و از اول امسال هم شروع کردیم

🔹برنامه ای که برای دولت دوازدهم تهیه کرده ایم برای همه ملت ایران است، هیچ ایرانی نباید از آن حداقلی که می تواند زندگی کند، محروم شود

🔹گام اول این طرح ها برداشته شده است و ما از مردمی که اعلام کردند یارانه نمی خواهیم متشک هستیم زیرا کار جوانمردانه ای کردند و ما می توانیم با این روش بدون گران کردن حامل های انرژی و یا دیگر روش ها یارانه این گروه ها را ادامه دهیم