درمان سنتی بیماریهای مربوط به چربی ها

اولین مورد در خصوص بیماری های مربوط به چربی ها این است که باید سبک زندگی خودمان را تغییر بدهیم.

قبلا غذاهای چرب استفاده می شده و در کنار آن هم فعالیت های روزمره بالا بوده است اما در زمان حال با زندگی های امروزی فعالیت های بدنی کاهش پیدا کرده است.

پس توصیه می شود تا جایی که امکان دارد از مصرف چربی ها پرهیز کنید و غذاها به صورت پخته استفاده شود.

Loading the player...