سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

در رتبه‎بندی و توسعه‎یافتگی صنعتی جزء استان‎های آخر کشور هستیم - نمایش محتوای خبر

 

 

در رتبه‎بندی و توسعه‎یافتگی صنعتی جزء استان‎های آخر کشور هستیم

در رتبه‎بندی و توسعه‎یافتگی صنعتی جزء استان‎های آخر کشور هستیم

رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد گفت: خط اعتباری ویژه سرمایه برای واحدهای تولیدی نیمهفعال و غیرفعال در استان از سوی دولت ضروری است.

دکتر حسین سلاحورزی درگفتو گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه لرستان، با بیان اینکه بخش عمدهای واحدهای صنعتی و معدنی استان نسبت به تعداد پروانههای بهرهبرداری غیرفعال و یا نیمه فعال هستند، اظهار کرد: متاسفانه این واحدها از مشکلات عدیدهای نظیر کمبود نقدینگی، نداشتن سرمایه در گردش و مشکلات سرمایهای رنج میبرند.

وی ادامه داد: از نظر رنکینگ، رتبهبندی و توسعهیافتگی صنعتی جزء استانهای آخر کشور هستیم و متاسفانه از لحاظ سرمایهگذاری جدی در حوزه صنعت در این سالها نتوانستهایم  وضعیت خود را بهبود بخشیم.

سلاحورزی بیانکرد: با وجود 1500 تا 1600 واحد تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری خیلی نتوانستهایم  مشکلات را حل و فصل کنیم.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: پیشنهاد میشود بنگاههای تولیدی موجود بایستی با توجه به حجم، سرمایهگذاری زیادی انجام دهند و به طور ویژه به رفع مشکلات آنان کمک کنیم.

وی ادامه داد: باید به دنبال تدابیر ویژهای باشیم و با توجه به عدم توازن در مصارف و منابع بانکها  و نبود تکاپوی آنها در تامین سرمایه، باید خط اعتباری ویژه سرمایه آنها را تامین کنیم.