در فضایل حضرت علی اکبر

یکی از شخصیت های کم نظیر اهل بیت، حضرت علی اکبر است که معروف به علی بن الحسین هستند. ایشان فرزند امام حسین و  از نظر فضایل اخلاقی بعد از ائمه قرار داشته اند.

در بیانات امام حسین است که علی اکبر از نظر ظاهری و اخلاقی و سخن گفتن شبیه ترین مردم به پیامبر بوده است. هر زمان که امام حسین دلشان برای پیامبر تنگ می شده است به صورت علی اکبر نگاه می کردند.

در خصوص فضایل علی اکبر صحبت های زیادی شده است تا جایی که دشمنان اهل بیت هم به فضایل ایشان اعتراف کرده اند. از جمله معاویه که به اطرافیانش گفته بود سزاوارترین فرد برای خلافت، علی اکبر است زیرا شجاعت و دلیری بنی هاشم و سخاوت بنی امیه در وجودش است.

حضرت علی اکبر در روز عاشورا آنقدر شجاعت از خود نشان داد که همچنان شجاعت و دلاوری او زبانزد همگان است و اکثر جوانها وی را الگوی خود قرار داده اند. حضرت علی اکبر  شهید شدند و با خون خودشان درخت اسلام را آبیاری کردند.