دعای عرفه در شبکه شیما

??شبکه لبیک برای پوشش رویدادهای مذهبی به خصوص در ایام حج، بر بستر فضای مجازی در تلویزیون تعاملی شیما راه اندازی شد. کاربران گرامی می توانند برای تماشای این شبکه در ستاپ باکس کانال ۷۷ و همچنین به وب سایت شیما به نشانی: https://shimaiptv.ir/shi-labbaik مراجعه کنند. پخش دعای عرفه امروز از سرزمین وحی همزمان با شبکه یک سیما ساعت ۱۶ در شبکه شیما #شیما #لبیک #دعای_عرفه #الکعبه_تجمعنا

??شبکه لبیک برای پوشش رویدادهای مذهبی به خصوص در ایام حج، بر بستر فضای مجازی در تلویزیون تعاملی شیما راه اندازی شد. کاربران گرامی می توانند برای تماشای این شبکه در ستاپ باکس کانال ۷۷ و همچنین به وب سایت شیما به نشانی: https://shimaiptv.ir/shi-labbaik مراجعه کنند. پخش دعای عرفه امروز از سرزمین وحی همزمان با شبکه یک سیما ساعت ۱۶ در شبکه شیما #شیما #لبیک #دعای_عرفه #الکعبه_تجمعنا