دفتر دانایی

 برنامه دفتر دانایی : برنامه ای به مدت 15 دقیقه از تولیدات مرکز لرستان می باشد.

برنامه دفتر دانایی  برنامه ای 15 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان که این برنامه هر روزاز صدای مرکز تولید و پخش می شود.در برنامه دفتر دانایی به معرفی  کتاب های موضوعات مختلف پرداخته می شود  و سعی می شود این کتاب از زبان کارشناسان مجرب در این حیطه معرفی شود. کتاب های در حوزه های خانواده ، اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی و غیره هر روز تهیه و پخش می شود. در برنامه دفتر دانایی به معرفی کتاب و مباحث حوزه کتاب و کتابداری پرداخته می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

 تهیه کننده: سیامک امرایی

 صدابردار: سیامک امرایی

گوینده :شهرام خادمی

تاریخ تولید: 1397-1-6