دلارام یاراحمدی

دلارام یاراحمدی فرزند مرتضی متولد 18 شهریور ماه 1393 از خرم آباد است.