دل و دلبر

برنامه شاد و مفرح دل و دلبر به مدت 60 دقیقه از صدای مرکز لرستان تولید و پخش میشود.

برنامه دل و دلبر از تولیدات مرکز لرستان است که این برنامه بین زوجها برگزار میشود .برنامه بسیار متنوع و جذاب جهت شناخت هر چه بسشتر همسران از هم.برنامه دل و دلبر سعی دارد که در این برنامه بیشتر زوجها به این درک برسند که میتوانند با شناخت بیشتر از هم بتوانند سالهای سال در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنند.این برنامه شامل مراحل متنوع که از شرکت کننده ها پرسیده میشود . گهگاهی باکمک همراهانی که به همراه خود دارندبه عنوان یار به سوالات پاسخ میگویند.لرستان شناسی،همسر شناسی،علایق وسلایق یکی دیگر از بخشهای این برنامه هستند.سوالات فرهنگی درباره اداب و رسوم ،غذاهای محلی واژه های محلی و مراحل مختلف دیگر،و واژه به واژه که بسیار جذاب و هیجانی است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:سامان اعتباری

نویسنده:سامان اعتباری

گویندگان:رضا طرهانی ،عاطفه قاسمی

تاریخ تولید: 1397-2-1