دولتسرا

برنامه دولسترا برنامه 50 دقیقهای از صدای مرکز لرستان هرروز بجز جمعه ها از صدای مرکز لرستان تولید و پخش می شود.

برنامه دولتسرا برنامه 50 دقیقه ای از صدای مرکز لرستان به صورت زنده تولید و پخش میشود. در برنامه دولتسرا به موضوعات مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و موضوعات مختلف در زمینه های دیگر می پردازد .در برنامه به موضوعاتی که میتواند اگاهی بخشی لازم را درباره زندگی های امروزه داشته باشدو در این موضوعات از روانشناسان و کارشناسان مجرب استفاده می شود تا بتواند اطلاعاتی کاملتر و جامعه تر در اختیار شنوندگان قرار دهند.در برنامه دولتسرا دغدغه های روزمره مادران و پدرران و تربیت فرزندان  نیز بررسی میشود و در برنامه از پزشکان نیز برای اطلاع رسانی به مردم برای اگاهی بیشتر از سلامت خود و خانواده استفاده میشود.پزشکان و متخصصانی که بتواند با زبان ساده و رادیویی بتواند اطلاعات خود را در اختیار انها قرار دهند.ودر لین برنامه از مخاطبان کمک میگیرند تا بیشتر بتوانند با انها همراه باشند.اطلاعت اشپزی،بحثهای سیب سرخ زندگی،خوردوی ما زنده است و مطالبی در این زمینه که امیداریم بتوانیم اطلاعات لازم را در اختیار شنوندگان قرار بدهیم.در برنامه سعی مشود با اطلاع رسانی دوستی و صمیمیت را در بین خانواده ترویج بدهد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:سوسن درجزینی

نویسنده:مریم شجاع نیا

گزارشگر:زهرا احمدی فروزان محمدی

گوینده:سهیلا سلاحورزی وبیتا علیشاهی

صدابردار:امیدی

تاریخ تولید: 18-1-1398