دولتشاهی دامدار

گزارشگر به روستایی رفته و با دولتشاهی که به عنوان دامدار و کشاورز مشغول به کار می باشد مصاحبه کرده است.

وی می گوید که ابتدا پدرش دامدار بوده و پس از ییلاق و قشلاق کردن در روستا مقیم شده اند و به شغل دامداری ادامه داده اند.

پس از مدتی به زندگی شهرنشینی روی می آورند اما به دلیل عدم درآمد و اشتغال و مشکلات شزندگی شهرنشینی دوباره به روستا رجوع کرده و این بار علاوه بر دامداری، کشاورزی هم انجام می دهد.فرزندان هم در کنار پدر او را یاری می کنند.

دولتشاهی می گوید که هم اکنون 300 راس گوسفند دارد که برای آنها درآمد بالایی را به همراه دارد.

Loading the player...