دیانا میرزاخانی

دیانا میرزاخانی فرزند سعید متولد 28 مرداد ماه 1391 از خرم آباد است.