دینا قوامی

دینا قوامی فرزند تاج الدین متولد 19 خرداد ماه 1390 از خرم آباد است.