رادیکال های آزاد

رادیکال های آژاد یکسری مولکول های ناقص هستند که در اطراف ما وجود دارند. در هوای تنفسی و حتی در بدن ما یافت می شوند.

این مولکول ها باعث تاخیر سلول های بدن و ایجاد عوارض و بیماریهای مختلفی در انسان می شوند. پیری زودرس، چروک پوست، بیماریهایی مثل فشارخون بالا و دیابت، سرطان و ... از تاثیرات این مواد بر سلامتی انسان است.

رادیکال های آزاد براثر تاثیرات مختلفی بر مولکول های مواد ایجاد می شوند. مثل: تاثیر دودهای ناشی از سیگار و قلیان، دود وسایل نقلیه، تشعشعات خورشیدی و سایر منابع تشعشع زا و حتی استرسی که به بدن وارد می شود.

برای محافظت بدن در مقابل تاثیر منفی رادیکال های آزاد بایستی مصرف غذاهای دارای اکسیدان را افزایش داد. چرا که مواد آنتی اکسیدان باعث از بین رفتن رادیکال های آزاد در بدن شده و به سلامتی ما کمک می کند.

آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات و بسیاری از غذاهای مواد مصرفی ما وجود دارد.