راهیان نور

برنامه گزارشی راهیان نور با حضور در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس سعی دارد در کنار زائران این  مناطق مقدس  به ترویج و نشر فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای دفاع مقدس برای نسل جوان و ارائه الگوی مناسب بپردازد.

Loading the player...
سال تولید: 30/01/93
عوامل تولید:

تهیه کننده: احمد احمدپور