راه تو را میخواند

 

این برنامه 30 دقیقه ای مستند از تولیدات مرکز لرستان که به مشکلات توسعه راه ها پرداخته               می شود. در برنامه راه ترا میخواند که یک برنامه مستند درباره مشکلات راهداری استان پرداخته می شود. دراین برنامه مستند راه تورا میخواند که این برنامه به مشکلات راه در گذشته ومشکلاتی که در حال مرتفع شدن هستند طی این مدت چهل سالگی پیروزی انقلاب  اسلامی دربرنامه راه تورا می خواند با مسئولین نشست هایی انجام شده تا بتواند مشکلات جاده های را که حل شده است رابیان کنند واینکه در طی این چهل سال توسعه های پیدا کرده است .و اینکه به برکت انقلاب اسلامی بسیاری از این مشکلات مرتفع شده است.و تا کنون ادامه دارد.

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده : مریم رشیدی      

 تهیه کننده: علیرضا احمدی

تاریخ تولید: 1397-4-4