رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

رای گیری از هموطنان خارج از کشور در کشورهای مختلف - نمایش محتوای خبر

 

 

رای گیری از هموطنان خارج از کشور در کشورهای مختلف

رای گیری از هموطنان خارج از کشور در کشورهای مختلف

رای گیری از هموطنان خارج از کشور در کشورهای مختلف

در عراق بيست و سه صندوق راي در نظر گرفته شده است .

در بغداد شش الى هفت صندوق و ديگر صندوق ها هم در كربلا ، نجف ، كاظمين ، سامراء ، بصره ، ناصريه ، العماره ، فرودگاه بغداد ، و گذرگاه هاي مرزي زميني قرار دارد

 فقط در فرودگاه بغداد دو صندوق در ورودي و خروجي مسافران قرار گرفته ، تا همه مسافران داخل يا خارج شده از عراق بتوانند در  انتخابات شركت كنند .