روستانشینان و عشایر( هم ولاتی)

لرستان استانی در حال توسعه بر پایه کشاورزی و دامداری است. روستانشینان و عشایر این دیار نیز نیروی محرکه تولید و خودکفایی محسوب می شوند که برای افزایش کارایی و بهره وری ،همواره باید به آموزش آنها توجه شود؛ رادیو لرستان نیز در این راستاوبرای کمک به توسعه استان با توجه به سال «جهش تولید» برنامه « هم ولاتی » را تدارک دیده است. برنامه « هم ولاتی » هر شب از ساعت ۲۱:۴۵تا۲۲:۳۰ از رادیو لرستان به صورت زنده پخش می شود .

عوامل این برنامه ی آموزش محور سعی می کنند ، ضمن معرفی توانمندی های مناطق روستایی و عشایری ،با ارائه نکات علمی و به روز کشاورزی،باغداری و دامداری،مخاطبان روستانشین و عشایر را به سمت تولید سالم و پربازده،سوق دهند.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: اشرف گنجیان

نویسنده:تیمور احمدوند

صدابرداری:زهرا آوری

گزارشگر:بهمن نجفی

گوینده:عاطفه قاسمی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 99/7/1