روستانشینان و عشایر

برنامه روستانشینان و عشایر به مدت35 از صدای مرکز لرستان

برنامه روستا نشینان و عشایر برنامه ای بومی و محلی که هر شب از صدای مرکز لرستان به مدت 35 دقیقه پخش میشود برنامه روستا برنامه ای است که از صفا و صمیمیت و از سادکی اهالی روستا صحبت می کند.از تلاش و کوشش مردمی که اهل ذوق و تلاشند.مردمی که آوای کارشان سرشار از انرژی و تلاش است مردمی که بسیار همدل و یکپارچه اند در کار کشاورزی و هر کاری که در میان روستا باشند.برنامه روستا با توجه به فصول و اقتضای زمان به موضوعات مختلف میپردازداز کشاورزی ،دامداری،طرح هادی اجرا شده در روستاو ........میپردازد.در برنامه روستا زبانزدهای محلی،معرفی زنان نمونه روستایی،کشاورزان نمونه ومعرفی بازیهای محلی،غذاهای محلی،هنرهای دستی،معرفی گیاهان دارویی،و قصه های شنیدنی از زبان اهالی روستا که سرشار از مهر و محبت است.در برنامه روستا نشینان و عشایر مهرفی روستاهای مختلف که جاهای دیدنی بسیاری برای تفریح دارد معرفی میشود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:مهتاب یل بیرانوند

گوینده:زهرا حسن زاده

گزارشگر :سید بهمن نجفی

نویسنده:مهتاب یل بیرانوند

تاریخ تولید: 15-1-1395